Demontering av byggeheis

I perioden 23. – 25. september skal byggeheisen på utsiden av bygget i Nedre Slottsgate demonteres. Det kan i løpet av disse dagene, også i helgen, bli noe støy i forbindelse med arbeidene, og det vil bli behov for å sperre av deler av gaten på utsiden av byggegjerdet i korte perioder.

Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektet dersom du skulle ha spørsmål til disse arbeidene eller andre saker.

Fjerning av kranfundament

Fra og med i dag starter vi med fjerning av kranfundamentet ut mot Stortorvet etter at vi forrige helg fjernet selve tårnkranen.

Arbeidet skal utføres ved at fundamentet deles i klosser på ca. 4 tonn ved bruk av wiresaging og betongsaging. Deretter heises klossene på bil og kjøres bort. Hele fundamentet er 7x7x3,5m og har en vekt på ca. 480 tonn.

Det vil bli bygget provisoriske vegger og skjerminger med presenning før arbeidene starter opp for å skjerme for støy, og vi håper at arbeidene ikke vil være til for stor sjenanse for naboer.

Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere skulle ha spørsmål.

Nedrigging tårnkran og byggeheis

Prosjektet går videre og arbeidene som utføres består nå i større grad av bygningsmessige og tekniske arbeider innvendig enn de tidligere konstruktive arbeidene med riving, betong og stål. I tillegg pågår også utomhusarbeider på bakkeplan og tak hvor vi legger ny belegningsstein rundt hele kvartalet, samt noen tekniske arbeider i bakken.

Demontering av byggeheisen på utsiden av fasaden ut mot Kongens gate starter i morgen, 24. mai og vil pågå i to til tre dager. Dette arbeidet vil foregå på innsiden av byggegjerdene.

Helgen 27. – 29. mai skal tårnkranen demonteres, og vi vil i denne forbindelse benytte Stortorvet til riggplass for mobilkranen og utstyr. I likhet med da tårnkranen ble montert i 2020 vil vi også denne gangen måtte stenge Kongens gate mellom Grensen og Karl Johan i periodene lørdag 28. mai kl. 0200 – 1000 og søndag 29. mai kl. 0200 til mandag 30. mai kl. 0500. I denne perioden vil vi også Sporveien innføre strømstans på trikkelinjene og kjøre buss for trikk forbi Stortorvet.

Vi takker for tålmodigheten til alle naboer så langt, og ser frem mot ferdigstillelse av prosjektet våren 2023.

Sugebil Nedre Slottsgate

Vi vil i morgen og onsdag, hhv. 23. og 24. november, benytte en sugebil til å fjerne stubbeloftsleire fra Grensen 4, og dette vil kunne oppleves som støyende for naboer Nedre Slottsgate.

Vi vil på forhånd beklage dette, og ikke nøl med å ta kontakt dersom man skulle ha spørsmål.

Inntransport av rulletrapper #3

Det vil også i kveld pågå inntransport av en rulletrapp på hjørnet mellom Karl Johans gate og Kongens gate, ettersom inntransporten i går tok lenger tid enn forutsatt. Arbeidene starter omkring kl. 19:00 og vil pågå utover kvelden.

Inntransport av rulletrapper #2

De tre siste rulletrappene til Stortorvet 7 vil inntransporteres i morgen, onsdag 15.09.21.

Alle tre rulletrappene vil føres inn i lamellbygget som er vendt mot Stortorvet, og lossing og sjauing vil foregå på innsiden av byggegjerdene.

Rulletrappene kommer i to omganger, kl. 06:00 og kl. 17:00. Transporten inn til byggeplassen vil skje på hjørnet mellom Karl Johans gate og Kongens gate, og vil derfor oppta en del plass i disse gatene i kortere perioder på noen minutter.

Ikke nøl med å ta kontakt dersom det skulle være spørsmål.

Inntransport av rulletrapper

De to første rulletrappene som skal inntransporteres på Stortorvet 7 ankommer byggeplassen onsdag 16.06.21.

Den ene rulletrappen ankommer lossesone 3 kl. 06:00 og vil transporteres omgående via Karl Johans gate inn til infillbygget mot Karl Johans gate, hvor gangtunnelen øst for Scotsman er plassert i dag. Tidspunktet er valgt med hensyn til at gangtrafikken i gaten er ventet minimal i dette tidsrommet.

Den andre rulletrappen ankommer lossesone 4 kl. 17:00 og transporteres inn via Grensen til infillbygget mot Grensen etter at siste trikk har kjørt omkring kl. 01:45 den 17.06.21.

Arbeidene vil kreve en del plass i gatene mens de pågår, og vi ønsker derfor beskjed dersom andre naboer har planlagt arbeid i samme tidsrom. Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere skulle ha spørsmål til operasjonen.

Plasseringene til de forskjellige lossesonene kan sees her: Byggeplassområde – Stortorvet 7 (s7-rehab.no)

Riving av taket i Nedre Slottsgate 12

Det er planlagt oppstart av riving av taket i Nedre Slottsgate 12 i uke 25, altså fom. 21.06.21. Den første delen omfatter riving av mykere materialer som trevirke og tekking. Den andre delen, riving av selve betongtaket, starter i begynnelsen av juli og ventes å skape en del støy ut mot Nedre Slottsgate.

Ved sterkt støyende arbeider er vi pålagt minimum en times pause per dag så lenge arbeidene pågår mellom kl. 08 – 17. Dersom de sterkt støyende arbeidene varer lengre enn dette per dag, er vi pålagt to pauser á en klokketime per dag.

Pausene for sterkt støyende arbeider er klokken:

  • 11:00 – 12:00
  • 15:00 – 16:00 (kun ved sterkt støyende arbeid lengre enn kl. 08 – 17)

Vi har et høyt fokus på å overholde disse pausene av hensyn til våre naboer. Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom det skulle være spørsmål.

Vi ønsker alle en god sommer!

Vår 2021

Påsken er i gang og prosjektet Stortorvet 7 nærmer seg en ny fase. Hoveddelen av rivearbeidene er forventet ferdigstilt i løpet av sommeren 2021, og i den forbindelse starter nye arbeider som er merkbare for naboer opp:

  • Heismontasje – delvis oppstart april
  • Glassfasader og glasstak – juni
  • Prefabrikkerte hulldekker og stål – mai
  • Tømmerarbeider – mai
  • Rulletrapper – juni

Grunnarbeider vil pågå i sommer, og betong- og stålarbeider vil fortsette utover året.

Vi vil også minne alle naboer om at prosjektet må kontaktes dersom det skal utføres arbeid utenfor våre porter eller i nærheten av vårt riggområde som kan være til hinder for vår fremdrift. Dette for at vi skal kunne forsøke å tilpasse oss hverandres arbeider så langt det lar seg gjøre. Kontaktinformasjon til prosjektadministrasjonen vår finnes under «Byggeplassinformasjon» og «Kontakt».

Vi ønsker alle naboer og forbipasserende en riktig god påske!

Røyktest

Det er planlagt en røyktest i flere ventilasjonskanaler på Stortorvet 7 på førstkommende fredag 18. desember mellom kl. 10 – 12.

Dette innebærer at det vil pumpes store mengder røyk inn i ventilasjonskanalene, og røyken kan med stor sannsynlighet ende opp ute i dagen. Dersom det observeres røyk omkring byggeplassen i det oppgitte tidsrommet, vil den med all sannsynlighet stamme fra vår røyktest som ikke medfører noen fare.