Fullskalatest

Mandag 19. desember vi vil utføre en fullskalatest på Stortorvet 7. Det vil si at alt av sikkerhetsutstyr skal testes i hele bygningsmassen, og eksempelvis brannvarslingsanlegget vil kjøres store deler av dagen. Naboer vil derfor måtte påregne støy fra dette. Beklager på forhånd.

Stenging av vann – oppdatering

Grunnet sykdom hos Vann- og avløpsetaten må vi dessverre utsette omkoblingen av vann i Nedre Slottsgate med ett døgn.

Nytt tidspunkt for stenging av vann vil bli fredag 9. desember kl. 08:30 – 12:30.

Viser ellers til informasjon i forrige innlegg på nettsiden med mer informasjon.

Stenging av vann

Torsdag 8. desember vil vi koble om et av byggenes vanninnlegg på den kommunale vannledningen i Nedre Slottsgate, og naboene våre som deler denne påkoblingen vil dessverre miste vannet mens omkoblingen pågår.

Aktuelle naboer er vist på vedlagt ledningskart:
– Nedre Slottsgate 23
– Nedre Slottsgate 25
– Grensen 8

Arbeidene starter kl. 08:30 og er estimert til å vare i fire timer, altså frem til kl. 12:30.

Informasjon fra VAV og Vedal Entreprenør:
1. Husk å tappe vann til dagens forbruk før vi stenger vannet.
2. Når vannet er tilbake kan det i en periode være brunt.
3. Det er ikke helsefarlig å drikke vannet, men man bør vente med klesvask til vannet er klart igjen. Partikler kan forekomme og består av rust og humus (organisk stoff) som har løsnet fra ledningene pga. endring i vannstrømmen.

Dersom du har installasjoner som krever kontinuerlig vanntilførsel av vann, feks. dataanlegg og kjøleanlegg, bes du kontakte Alexander (Vedal Entreprenør) på tlf. 41610824 snarest.

Vannet kan være delvis eller helt tilkoblet mens arbeidene pågår. For å unngå skader på sanitærutstyr må du/dere ikke tappe vann i ovennevnte tidsrom.

OBS! HUSK Å HOLDE ALLE TAPPEKRANER STENGT I HELE ARBEIDSPERIODEN.

Vedal Entreprenør er uten ansvar for skader som eventuelt oppstår pga. vannforbruk i ovennevnte tidsrom.

Vi vil på forhånd beklage ulempene dette måtte medføre for våre naboer. Dersom du har spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med Alexander på tlf. 41610824.

Demontering av byggeheis

I perioden 23. – 25. september skal byggeheisen på utsiden av bygget i Nedre Slottsgate demonteres. Det kan i løpet av disse dagene, også i helgen, bli noe støy i forbindelse med arbeidene, og det vil bli behov for å sperre av deler av gaten på utsiden av byggegjerdet i korte perioder.

Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektet dersom du skulle ha spørsmål til disse arbeidene eller andre saker.

Fjerning av kranfundament

Fra og med i dag starter vi med fjerning av kranfundamentet ut mot Stortorvet etter at vi forrige helg fjernet selve tårnkranen.

Arbeidet skal utføres ved at fundamentet deles i klosser på ca. 4 tonn ved bruk av wiresaging og betongsaging. Deretter heises klossene på bil og kjøres bort. Hele fundamentet er 7x7x3,5m og har en vekt på ca. 480 tonn.

Det vil bli bygget provisoriske vegger og skjerminger med presenning før arbeidene starter opp for å skjerme for støy, og vi håper at arbeidene ikke vil være til for stor sjenanse for naboer.

Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere skulle ha spørsmål.

Nedrigging tårnkran og byggeheis

Prosjektet går videre og arbeidene som utføres består nå i større grad av bygningsmessige og tekniske arbeider innvendig enn de tidligere konstruktive arbeidene med riving, betong og stål. I tillegg pågår også utomhusarbeider på bakkeplan og tak hvor vi legger ny belegningsstein rundt hele kvartalet, samt noen tekniske arbeider i bakken.

Demontering av byggeheisen på utsiden av fasaden ut mot Kongens gate starter i morgen, 24. mai og vil pågå i to til tre dager. Dette arbeidet vil foregå på innsiden av byggegjerdene.

Helgen 27. – 29. mai skal tårnkranen demonteres, og vi vil i denne forbindelse benytte Stortorvet til riggplass for mobilkranen og utstyr. I likhet med da tårnkranen ble montert i 2020 vil vi også denne gangen måtte stenge Kongens gate mellom Grensen og Karl Johan i periodene lørdag 28. mai kl. 0200 – 1000 og søndag 29. mai kl. 0200 til mandag 30. mai kl. 0500. I denne perioden vil vi også Sporveien innføre strømstans på trikkelinjene og kjøre buss for trikk forbi Stortorvet.

Vi takker for tålmodigheten til alle naboer så langt, og ser frem mot ferdigstillelse av prosjektet våren 2023.

Sugebil Nedre Slottsgate

Vi vil i morgen og onsdag, hhv. 23. og 24. november, benytte en sugebil til å fjerne stubbeloftsleire fra Grensen 4, og dette vil kunne oppleves som støyende for naboer Nedre Slottsgate.

Vi vil på forhånd beklage dette, og ikke nøl med å ta kontakt dersom man skulle ha spørsmål.

Inntransport av rulletrapper #3

Det vil også i kveld pågå inntransport av en rulletrapp på hjørnet mellom Karl Johans gate og Kongens gate, ettersom inntransporten i går tok lenger tid enn forutsatt. Arbeidene starter omkring kl. 19:00 og vil pågå utover kvelden.

Inntransport av rulletrapper #2

De tre siste rulletrappene til Stortorvet 7 vil inntransporteres i morgen, onsdag 15.09.21.

Alle tre rulletrappene vil føres inn i lamellbygget som er vendt mot Stortorvet, og lossing og sjauing vil foregå på innsiden av byggegjerdene.

Rulletrappene kommer i to omganger, kl. 06:00 og kl. 17:00. Transporten inn til byggeplassen vil skje på hjørnet mellom Karl Johans gate og Kongens gate, og vil derfor oppta en del plass i disse gatene i kortere perioder på noen minutter.

Ikke nøl med å ta kontakt dersom det skulle være spørsmål.

Inntransport av rulletrapper

De to første rulletrappene som skal inntransporteres på Stortorvet 7 ankommer byggeplassen onsdag 16.06.21.

Den ene rulletrappen ankommer lossesone 3 kl. 06:00 og vil transporteres omgående via Karl Johans gate inn til infillbygget mot Karl Johans gate, hvor gangtunnelen øst for Scotsman er plassert i dag. Tidspunktet er valgt med hensyn til at gangtrafikken i gaten er ventet minimal i dette tidsrommet.

Den andre rulletrappen ankommer lossesone 4 kl. 17:00 og transporteres inn via Grensen til infillbygget mot Grensen etter at siste trikk har kjørt omkring kl. 01:45 den 17.06.21.

Arbeidene vil kreve en del plass i gatene mens de pågår, og vi ønsker derfor beskjed dersom andre naboer har planlagt arbeid i samme tidsrom. Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere skulle ha spørsmål til operasjonen.

Plasseringene til de forskjellige lossesonene kan sees her: Byggeplassområde – Stortorvet 7 (s7-rehab.no)