Røyktest

Det er planlagt en røyktest i flere ventilasjonskanaler på Stortorvet 7 på førstkommende fredag 18. desember mellom kl. 10 – 12.

Dette innebærer at det vil pumpes store mengder røyk inn i ventilasjonskanalene, og røyken kan med stor sannsynlighet ende opp ute i dagen. Dersom det observeres røyk omkring byggeplassen i det oppgitte tidsrommet, vil den med all sannsynlighet stamme fra vår røyktest som ikke medfører noen fare.

Riving av takoppbygg og utvidet arbeidstid

Arbeidet på Stortorvet 7 går for tiden som planlagt, og fremdriftsplanen følges. Rivingen av hulldekker og andre betongelementer med tilhørende utheising har fungert fint i henhold til planlagt utførelse.

Vi er nå i gang med å rive takoppbygget på Lamellbygget, altså kvartalets hovedbygning vendt mot selve Stortorvet. Disse elementene består i hovedsak av tekniske installasjoner som heises ut og mellomlagres på riggområdet vårt i Nedre Slottsgate, i likhet med de nevnte hulldekkene, før de transporteres bort fra byggeplassen.

Arbeidstiden på byggeplassen utvides også, noe som medfører at den nå er åpen og i drift på hverdager fra 07:00 – 22:00.

Dersom du har spørsmål, finner du kontaktinformasjon til prosjektledelsen under fanen «Byggeplassinformasjon».