Inntransport av rulletrapper

De to første rulletrappene som skal inntransporteres på Stortorvet 7 ankommer byggeplassen onsdag 16.06.21.

Den ene rulletrappen ankommer lossesone 3 kl. 06:00 og vil transporteres omgående via Karl Johans gate inn til infillbygget mot Karl Johans gate, hvor gangtunnelen øst for Scotsman er plassert i dag. Tidspunktet er valgt med hensyn til at gangtrafikken i gaten er ventet minimal i dette tidsrommet.

Den andre rulletrappen ankommer lossesone 4 kl. 17:00 og transporteres inn via Grensen til infillbygget mot Grensen etter at siste trikk har kjørt omkring kl. 01:45 den 17.06.21.

Arbeidene vil kreve en del plass i gatene mens de pågår, og vi ønsker derfor beskjed dersom andre naboer har planlagt arbeid i samme tidsrom. Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere skulle ha spørsmål til operasjonen.

Plasseringene til de forskjellige lossesonene kan sees her: Byggeplassområde – Stortorvet 7 (s7-rehab.no)

Riving av taket i Nedre Slottsgate 12

Det er planlagt oppstart av riving av taket i Nedre Slottsgate 12 i uke 25, altså fom. 21.06.21. Den første delen omfatter riving av mykere materialer som trevirke og tekking. Den andre delen, riving av selve betongtaket, starter i begynnelsen av juli og ventes å skape en del støy ut mot Nedre Slottsgate.

Ved sterkt støyende arbeider er vi pålagt minimum en times pause per dag så lenge arbeidene pågår mellom kl. 08 – 17. Dersom de sterkt støyende arbeidene varer lengre enn dette per dag, er vi pålagt to pauser á en klokketime per dag.

Pausene for sterkt støyende arbeider er klokken:

  • 11:00 – 12:00
  • 15:00 – 16:00 (kun ved sterkt støyende arbeid lengre enn kl. 08 – 17)

Vi har et høyt fokus på å overholde disse pausene av hensyn til våre naboer. Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom det skulle være spørsmål.

Vi ønsker alle en god sommer!