Fullskalatest

Mandag 19. desember vi vil utføre en fullskalatest på Stortorvet 7. Det vil si at alt av sikkerhetsutstyr skal testes i hele bygningsmassen, og eksempelvis brannvarslingsanlegget vil kjøres store deler av dagen. Naboer vil derfor måtte påregne støy fra dette. Beklager på forhånd.

Stenging av vann – oppdatering

Grunnet sykdom hos Vann- og avløpsetaten må vi dessverre utsette omkoblingen av vann i Nedre Slottsgate med ett døgn.

Nytt tidspunkt for stenging av vann vil bli fredag 9. desember kl. 08:30 – 12:30.

Viser ellers til informasjon i forrige innlegg på nettsiden med mer informasjon.

Stenging av vann

Torsdag 8. desember vil vi koble om et av byggenes vanninnlegg på den kommunale vannledningen i Nedre Slottsgate, og naboene våre som deler denne påkoblingen vil dessverre miste vannet mens omkoblingen pågår.

Aktuelle naboer er vist på vedlagt ledningskart:
– Nedre Slottsgate 23
– Nedre Slottsgate 25
– Grensen 8

Arbeidene starter kl. 08:30 og er estimert til å vare i fire timer, altså frem til kl. 12:30.

Informasjon fra VAV og Vedal Entreprenør:
1. Husk å tappe vann til dagens forbruk før vi stenger vannet.
2. Når vannet er tilbake kan det i en periode være brunt.
3. Det er ikke helsefarlig å drikke vannet, men man bør vente med klesvask til vannet er klart igjen. Partikler kan forekomme og består av rust og humus (organisk stoff) som har løsnet fra ledningene pga. endring i vannstrømmen.

Dersom du har installasjoner som krever kontinuerlig vanntilførsel av vann, feks. dataanlegg og kjøleanlegg, bes du kontakte Alexander (Vedal Entreprenør) på tlf. 41610824 snarest.

Vannet kan være delvis eller helt tilkoblet mens arbeidene pågår. For å unngå skader på sanitærutstyr må du/dere ikke tappe vann i ovennevnte tidsrom.

OBS! HUSK Å HOLDE ALLE TAPPEKRANER STENGT I HELE ARBEIDSPERIODEN.

Vedal Entreprenør er uten ansvar for skader som eventuelt oppstår pga. vannforbruk i ovennevnte tidsrom.

Vi vil på forhånd beklage ulempene dette måtte medføre for våre naboer. Dersom du har spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med Alexander på tlf. 41610824.