Inntransport av rulletrapper #2

De tre siste rulletrappene til Stortorvet 7 vil inntransporteres i morgen, onsdag 15.09.21.

Alle tre rulletrappene vil føres inn i lamellbygget som er vendt mot Stortorvet, og lossing og sjauing vil foregå på innsiden av byggegjerdene.

Rulletrappene kommer i to omganger, kl. 06:00 og kl. 17:00. Transporten inn til byggeplassen vil skje på hjørnet mellom Karl Johans gate og Kongens gate, og vil derfor oppta en del plass i disse gatene i kortere perioder på noen minutter.

Ikke nøl med å ta kontakt dersom det skulle være spørsmål.

Inntransport av rulletrapper

De to første rulletrappene som skal inntransporteres på Stortorvet 7 ankommer byggeplassen onsdag 16.06.21.

Den ene rulletrappen ankommer lossesone 3 kl. 06:00 og vil transporteres omgående via Karl Johans gate inn til infillbygget mot Karl Johans gate, hvor gangtunnelen øst for Scotsman er plassert i dag. Tidspunktet er valgt med hensyn til at gangtrafikken i gaten er ventet minimal i dette tidsrommet.

Den andre rulletrappen ankommer lossesone 4 kl. 17:00 og transporteres inn via Grensen til infillbygget mot Grensen etter at siste trikk har kjørt omkring kl. 01:45 den 17.06.21.

Arbeidene vil kreve en del plass i gatene mens de pågår, og vi ønsker derfor beskjed dersom andre naboer har planlagt arbeid i samme tidsrom. Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere skulle ha spørsmål til operasjonen.

Plasseringene til de forskjellige lossesonene kan sees her: Byggeplassområde – Stortorvet 7 (s7-rehab.no)

Riving av taket i Nedre Slottsgate 12

Det er planlagt oppstart av riving av taket i Nedre Slottsgate 12 i uke 25, altså fom. 21.06.21. Den første delen omfatter riving av mykere materialer som trevirke og tekking. Den andre delen, riving av selve betongtaket, starter i begynnelsen av juli og ventes å skape en del støy ut mot Nedre Slottsgate.

Ved sterkt støyende arbeider er vi pålagt minimum en times pause per dag så lenge arbeidene pågår mellom kl. 08 – 17. Dersom de sterkt støyende arbeidene varer lengre enn dette per dag, er vi pålagt to pauser á en klokketime per dag.

Pausene for sterkt støyende arbeider er klokken:

  • 11:00 – 12:00
  • 15:00 – 16:00 (kun ved sterkt støyende arbeid lengre enn kl. 08 – 17)

Vi har et høyt fokus på å overholde disse pausene av hensyn til våre naboer. Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom det skulle være spørsmål.

Vi ønsker alle en god sommer!

Vår 2021

Påsken er i gang og prosjektet Stortorvet 7 nærmer seg en ny fase. Hoveddelen av rivearbeidene er forventet ferdigstilt i løpet av sommeren 2021, og i den forbindelse starter nye arbeider som er merkbare for naboer opp:

  • Heismontasje – delvis oppstart april
  • Glassfasader og glasstak – juni
  • Prefabrikkerte hulldekker og stål – mai
  • Tømmerarbeider – mai
  • Rulletrapper – juni

Grunnarbeider vil pågå i sommer, og betong- og stålarbeider vil fortsette utover året.

Vi vil også minne alle naboer om at prosjektet må kontaktes dersom det skal utføres arbeid utenfor våre porter eller i nærheten av vårt riggområde som kan være til hinder for vår fremdrift. Dette for at vi skal kunne forsøke å tilpasse oss hverandres arbeider så langt det lar seg gjøre. Kontaktinformasjon til prosjektadministrasjonen vår finnes under «Byggeplassinformasjon» og «Kontakt».

Vi ønsker alle naboer og forbipasserende en riktig god påske!

Røyktest

Det er planlagt en røyktest i flere ventilasjonskanaler på Stortorvet 7 på førstkommende fredag 18. desember mellom kl. 10 – 12.

Dette innebærer at det vil pumpes store mengder røyk inn i ventilasjonskanalene, og røyken kan med stor sannsynlighet ende opp ute i dagen. Dersom det observeres røyk omkring byggeplassen i det oppgitte tidsrommet, vil den med all sannsynlighet stamme fra vår røyktest som ikke medfører noen fare.

Riving av takoppbygg og utvidet arbeidstid

Arbeidet på Stortorvet 7 går for tiden som planlagt, og fremdriftsplanen følges. Rivingen av hulldekker og andre betongelementer med tilhørende utheising har fungert fint i henhold til planlagt utførelse.

Vi er nå i gang med å rive takoppbygget på Lamellbygget, altså kvartalets hovedbygning vendt mot selve Stortorvet. Disse elementene består i hovedsak av tekniske installasjoner som heises ut og mellomlagres på riggområdet vårt i Nedre Slottsgate, i likhet med de nevnte hulldekkene, før de transporteres bort fra byggeplassen.

Arbeidstiden på byggeplassen utvides også, noe som medfører at den nå er åpen og i drift på hverdager fra 07:00 – 22:00.

Dersom du har spørsmål, finner du kontaktinformasjon til prosjektledelsen under fanen «Byggeplassinformasjon».

Riving av hulldekker

Mandag 19. oktober vil vi starte med riving av eksisterende hulldekker i Nedre Slottsgate. Disse måler omtrent 10 meter x 1,5 meter og vil heises fra den eksisterende bygningsmassen over på lastebiler i den nordre delen av Nedre Slottsgate, altså nærmest Grensen. Disse lastebilene vil plasseres på innsiden av våre byggegjerder.

Selve løftet vil også foregå på innsiden av våre byggegjerder, og det vil ikke oppstå noen fare for naboer eller forbipasserende i forbindelse med disse operasjonene. Elementene vil altså styres slik at de aldri vil bli hengende over offentlig tilgjengelig areal. Likevel ser vi at det kan se skremmende ut med såpass store elementer høyt oppe i luften for forbipasserende, og for å kompensere for dette, vil vi ha ansatte utenfor byggegjerdene våre som sørger for at publikum holder avstand til gjerdene.

Vår høyeste prioritet i alt arbeid er sikkerhet, og vi ønsker derfor å gjøre det vi kan for at både selve byggeplassen vår og området rundt skal oppleves som trygt. Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom dere skulle ha innspill til hvordan disse operasjonene utføres. Kontaktinfo finnes her: https://www.s7-rehab.no/kontakt/

Arbeid natt til mandag 19.10.20

Det vil foregå arbeid mellom Karl Johans gate 15 og 16B/C fra søndag 18.10.20 kl. 23:00 til mandag 19.10.20 kl. 08:00. Det skal løftes ut trafoer fra kjelleren under Karl Johans gate 15, og man vil derfor benytte gaten til oppstilling av en kranbil.

Det ventes ikke at naboer vil forstyrres av dette arbeidet, men vi takker på forhånd for tålmodigheten dersom det mot formodning skulle være til bry.

Tårnkran og konstruktiv riving

Prosjektets tårnkran vil reises gjennom helgen 9. – 12. oktober, noe som medfører at selve Stortorvet samt Kongens gate mellom Grensen og Karl Johans gate vil stenges i deler av dette tidsrommet. Årsaken til at området må sperres av er at kranens utligger må bygges etappevis utover torget. Av sikkerhetsmessige årsaker vil også trikken stanses store deler av lørdag 10. oktober og hele søndag 11. oktober, og det vil derfor settes inn buss for trikk. Tårnkranens plassering kan sees ut fra riggplanen, https://www.s7-rehab.no/byggeplassomrade/.

Sperringen av Kongens gate og Stortorvet vil merkes tydelig med gjerder, og det vil være arbeidsvakter på stedet hele tiden mens arbeidene foregår. Torget vil være stengt fredag ettermiddag til mandag formiddag, mens Kongens gate mellom Grensen og Karl Johans gate vil være stengt de følgende tidspunktene:

– Lørdag 10.10.20 kl. 01:30 – 10:00
– Søndag 11.10.20 kl. 01:30 – mandag 12.10.20 kl. 04:30

I løpet av de kommende dagene vil også konstruktiv riving samt innvendige pelearbeider starte. Dette vil i hovedsak foregå inne i selve kvartalet og i kjelleren, altså ikke ut mot offentlig tilgjengelige områder. Det ventes derfor ikke at naboer vil forstyrres av disse arbeidene, selv om det kan tenkes at noe dunking vil høres i forbindelse med pelearbeidene i kjelleren. Det er også mulig at støy kan oppstå knyttet til rivingen.

Vi takker på forhånd for tålmodigheten knyttet til arbeidene og vil beklage ulempene det eventuelt måtte påføre naboer.