Naboundersøkelse

Prosjektet nærmer seg slutten og Vedal Entreprenør ønsker i den forbindelse tilbakemelding fra våre naboer om hvordan dere har opplevd rehabiliteringsprosjektet i gjennomføringsperioden. Vi setter pris på alle tilbakemeldinger og vil bruke disse for å forbedre oss i senere prosjekter.

Skjemaet tar ca. 1 minutt å fylle ut, og finnes her: https://forms.office.com/e/Yt5rpdXX8t

Fjerning av midlertidige KL-fundamenter

De midlertidige betongfundamentene og stålmastene vi har hatt stående langs Kongens gate skal nå fjernes i forbindelse med nedrigging av byggeplassen. Fundamentene må pigges bort, og arbeidene med dette ventes å være sterkt støyende. Jobben vil ta omtrent en uke og starter opp ila. 31. januar.

For våre naboer håper vi at det er en positiv nyhet at nedriggingen av byggeområdet er i gang, og at vi går mot slutten av sterkt støyende arbeider. Mesteparten av byggegjerdene vil rigges ned i løpet av februar, mens deler av dem vil stå igjen for rehabilitering av resterende innvendige areal på Stortorvet 7, som hovedsakelig ferdigstilles i løpet av første halvår 2023.

Vi takker på forhånd for tålmodigheten, og ikke nøl med å ta kontakt dersom dere skulle ha spørsmål.

Fullskalatest

Mandag 19. desember vi vil utføre en fullskalatest på Stortorvet 7. Det vil si at alt av sikkerhetsutstyr skal testes i hele bygningsmassen, og eksempelvis brannvarslingsanlegget vil kjøres store deler av dagen. Naboer vil derfor måtte påregne støy fra dette. Beklager på forhånd.

Stenging av vann – oppdatering

Grunnet sykdom hos Vann- og avløpsetaten må vi dessverre utsette omkoblingen av vann i Nedre Slottsgate med ett døgn.

Nytt tidspunkt for stenging av vann vil bli fredag 9. desember kl. 08:30 – 12:30.

Viser ellers til informasjon i forrige innlegg på nettsiden med mer informasjon.

Stenging av vann

Torsdag 8. desember vil vi koble om et av byggenes vanninnlegg på den kommunale vannledningen i Nedre Slottsgate, og naboene våre som deler denne påkoblingen vil dessverre miste vannet mens omkoblingen pågår.

Aktuelle naboer er vist på vedlagt ledningskart:
– Nedre Slottsgate 23
– Nedre Slottsgate 25
– Grensen 8

Arbeidene starter kl. 08:30 og er estimert til å vare i fire timer, altså frem til kl. 12:30.

Informasjon fra VAV og Vedal Entreprenør:
1. Husk å tappe vann til dagens forbruk før vi stenger vannet.
2. Når vannet er tilbake kan det i en periode være brunt.
3. Det er ikke helsefarlig å drikke vannet, men man bør vente med klesvask til vannet er klart igjen. Partikler kan forekomme og består av rust og humus (organisk stoff) som har løsnet fra ledningene pga. endring i vannstrømmen.

Dersom du har installasjoner som krever kontinuerlig vanntilførsel av vann, feks. dataanlegg og kjøleanlegg, bes du kontakte Alexander (Vedal Entreprenør) på tlf. 41610824 snarest.

Vannet kan være delvis eller helt tilkoblet mens arbeidene pågår. For å unngå skader på sanitærutstyr må du/dere ikke tappe vann i ovennevnte tidsrom.

OBS! HUSK Å HOLDE ALLE TAPPEKRANER STENGT I HELE ARBEIDSPERIODEN.

Vedal Entreprenør er uten ansvar for skader som eventuelt oppstår pga. vannforbruk i ovennevnte tidsrom.

Vi vil på forhånd beklage ulempene dette måtte medføre for våre naboer. Dersom du har spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med Alexander på tlf. 41610824.

Demontering av byggeheis

I perioden 23. – 25. september skal byggeheisen på utsiden av bygget i Nedre Slottsgate demonteres. Det kan i løpet av disse dagene, også i helgen, bli noe støy i forbindelse med arbeidene, og det vil bli behov for å sperre av deler av gaten på utsiden av byggegjerdet i korte perioder.

Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektet dersom du skulle ha spørsmål til disse arbeidene eller andre saker.

Fjerning av kranfundament

Fra og med i dag starter vi med fjerning av kranfundamentet ut mot Stortorvet etter at vi forrige helg fjernet selve tårnkranen.

Arbeidet skal utføres ved at fundamentet deles i klosser på ca. 4 tonn ved bruk av wiresaging og betongsaging. Deretter heises klossene på bil og kjøres bort. Hele fundamentet er 7x7x3,5m og har en vekt på ca. 480 tonn.

Det vil bli bygget provisoriske vegger og skjerminger med presenning før arbeidene starter opp for å skjerme for støy, og vi håper at arbeidene ikke vil være til for stor sjenanse for naboer.

Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere skulle ha spørsmål.

Nedrigging tårnkran og byggeheis

Prosjektet går videre og arbeidene som utføres består nå i større grad av bygningsmessige og tekniske arbeider innvendig enn de tidligere konstruktive arbeidene med riving, betong og stål. I tillegg pågår også utomhusarbeider på bakkeplan og tak hvor vi legger ny belegningsstein rundt hele kvartalet, samt noen tekniske arbeider i bakken.

Demontering av byggeheisen på utsiden av fasaden ut mot Kongens gate starter i morgen, 24. mai og vil pågå i to til tre dager. Dette arbeidet vil foregå på innsiden av byggegjerdene.

Helgen 27. – 29. mai skal tårnkranen demonteres, og vi vil i denne forbindelse benytte Stortorvet til riggplass for mobilkranen og utstyr. I likhet med da tårnkranen ble montert i 2020 vil vi også denne gangen måtte stenge Kongens gate mellom Grensen og Karl Johan i periodene lørdag 28. mai kl. 0200 – 1000 og søndag 29. mai kl. 0200 til mandag 30. mai kl. 0500. I denne perioden vil vi også Sporveien innføre strømstans på trikkelinjene og kjøre buss for trikk forbi Stortorvet.

Vi takker for tålmodigheten til alle naboer så langt, og ser frem mot ferdigstillelse av prosjektet våren 2023.

Sugebil Nedre Slottsgate

Vi vil i morgen og onsdag, hhv. 23. og 24. november, benytte en sugebil til å fjerne stubbeloftsleire fra Grensen 4, og dette vil kunne oppleves som støyende for naboer Nedre Slottsgate.

Vi vil på forhånd beklage dette, og ikke nøl med å ta kontakt dersom man skulle ha spørsmål.

Inntransport av rulletrapper #3

Det vil også i kveld pågå inntransport av en rulletrapp på hjørnet mellom Karl Johans gate og Kongens gate, ettersom inntransporten i går tok lenger tid enn forutsatt. Arbeidene starter omkring kl. 19:00 og vil pågå utover kvelden.