Historie

Bygningsmassen omfattet av rehabiliteringsprosjektet Stortorvet 7 består av bygninger oppført fra 1860 frem til 1971. Flere av bygningene er bevaringsverdige, og flesteparten av fasadene vil derfor ikke endres fra slik de fremstår i dag.

Byggene har vært brukt til alt fra butikklokaler, bank, kontorer for Jernbaneverket, telefonsentral, pensjonat og boliger.

Stortorvet 7
Arkitekt Frithjof Stoud Platou


Tegnet for Christiania bank og Kredittkassen. Første byggetrinn stod ferdig i 1969 og andre byggetrinn i 1971. Ny fasade mot Stortorvet 7 samt fasade mot Nedre Slottsgate er tegnet av BASE arkitekter på 90-tallet.

Forsiden av bygningen, nærmere bestemt utkrageren i plan 2 som vender mot selve Stortorvet, er hjemmet til kunstverket «Aktivitet» av Finn Christensen (1920-2009). Kunstverket går gjennom fasaden og har en bakside som kan sees fra innsiden av bygningen. Store Norske Leksikon omtaler Christensen som «en av pionerene i norsk nonfigurativ billedkunst» som også er representert i samlingen til Museum of Modern Art på Manhattan som grafiker.

Stortorvet 7
Stortorvet 7
«Aktivitet» av Finn Christensen. Hentet fra D2 (Dagens Næringsliv) 10.08.2018. Foto: Kristine Wathne

Nedre Slottsgate 12
Arkitekt Ove Ekman

Gård fra 1860 på fire etasjer som de første årene besto av boliger og pensjonat. Gården ble da kalt Enkefru Backers gård. Christiania Telefonselskab Sentralen (dobbeltlinjer) ble satt i drift i 1895 og var i drift med diverse ombygninger og utbedringer frem til automatiseringen i 1920-årene. 5.etasje ble bygd på i 1954.

Fasaden fremstår uendret med unntak av butikkfasade på plan 1, hvor det er to nyere dører på hver side av hovedinngangen.

Nedre Slottsgate 12 datert før 1900.
Nedre Slottsgate 12, datert 1961.

Grensen 4


Forretningsgård fra slutten av 1882 som i mange år huset Olsen & Wang Farvehandel.

Fasaden fra plan 2 til loft fremstår uendret med unntak av takvinduer som er satt inn på 1980-tallet. Butikkinnganger på plan 1 mot Nedre Slottsgate er endret flere ganger mht. endret bruk og butikkenes inndeling.

Grensen 4 fotografert fra Grensen i 1962.

Grensen 2
Arkitekt Ove Ekman


Forretningsgård fra 1893 tegnet av Ove Ekman. Gården kalles gjerne Larssengården etter Johan O. Larssen som kjøpte den i 1909 og drev utstyrsbutikk i bygningen.

Fasaden fremstår uendret med unntak av butikkfasaden på plan 1. Her er det gjort flere endringer i årenes løp, med variasjon mellom to symmetriske plasserte innganger og èn sentralt plassert inngang.

Grensen 2 fotografert fra Grubbegata i 1969.

Kilder: DARK Arkitekter og D2 (Dagens Næringsliv)