Inntransport av rulletrapper #2

De tre siste rulletrappene til Stortorvet 7 vil inntransporteres i morgen, onsdag 15.09.21.

Alle tre rulletrappene vil føres inn i lamellbygget som er vendt mot Stortorvet, og lossing og sjauing vil foregå på innsiden av byggegjerdene.

Rulletrappene kommer i to omganger, kl. 06:00 og kl. 17:00. Transporten inn til byggeplassen vil skje på hjørnet mellom Karl Johans gate og Kongens gate, og vil derfor oppta en del plass i disse gatene i kortere perioder på noen minutter.

Ikke nøl med å ta kontakt dersom det skulle være spørsmål.