Inntransport av rulletrapper

De to første rulletrappene som skal inntransporteres på Stortorvet 7 ankommer byggeplassen onsdag 16.06.21.

Den ene rulletrappen ankommer lossesone 3 kl. 06:00 og vil transporteres omgående via Karl Johans gate inn til infillbygget mot Karl Johans gate, hvor gangtunnelen øst for Scotsman er plassert i dag. Tidspunktet er valgt med hensyn til at gangtrafikken i gaten er ventet minimal i dette tidsrommet.

Den andre rulletrappen ankommer lossesone 4 kl. 17:00 og transporteres inn via Grensen til infillbygget mot Grensen etter at siste trikk har kjørt omkring kl. 01:45 den 17.06.21.

Arbeidene vil kreve en del plass i gatene mens de pågår, og vi ønsker derfor beskjed dersom andre naboer har planlagt arbeid i samme tidsrom. Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere skulle ha spørsmål til operasjonen.

Plasseringene til de forskjellige lossesonene kan sees her: Byggeplassområde – Stortorvet 7 (s7-rehab.no)