Nedrigging tårnkran og byggeheis

Prosjektet går videre og arbeidene som utføres består nå i større grad av bygningsmessige og tekniske arbeider innvendig enn de tidligere konstruktive arbeidene med riving, betong og stål. I tillegg pågår også utomhusarbeider på bakkeplan og tak hvor vi legger ny belegningsstein rundt hele kvartalet, samt noen tekniske arbeider i bakken.

Demontering av byggeheisen på utsiden av fasaden ut mot Kongens gate starter i morgen, 24. mai og vil pågå i to til tre dager. Dette arbeidet vil foregå på innsiden av byggegjerdene.

Helgen 27. – 29. mai skal tårnkranen demonteres, og vi vil i denne forbindelse benytte Stortorvet til riggplass for mobilkranen og utstyr. I likhet med da tårnkranen ble montert i 2020 vil vi også denne gangen måtte stenge Kongens gate mellom Grensen og Karl Johan i periodene lørdag 28. mai kl. 0200 – 1000 og søndag 29. mai kl. 0200 til mandag 30. mai kl. 0500. I denne perioden vil vi også Sporveien innføre strømstans på trikkelinjene og kjøre buss for trikk forbi Stortorvet.

Vi takker for tålmodigheten til alle naboer så langt, og ser frem mot ferdigstillelse av prosjektet våren 2023.