Prosjektinformasjon

Stortorvet 7 er et rehabiliteringsprosjekt som eies av Schage Eiendom AS og utføres i samarbeid med totalentreprenør Vedal Entreprenør AS.

Byggeprosjektet omfatter rehabilitering av hele kvartalet som omringes av Karl Johans gate, Nedre Slottsgate, Grensen og Kongens gate, med unntak av adressene Karl Johans gate 17 og 19. Dagens eksisterende areal som skal rehabiliteres er 29 000 m2, mens det totale arealet etter rehabilitering og påbygging vil bli 32 000 m2. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av første halvdel av 2023.

For informasjon om eiendomsutviklingsprosjeketet Stortorvet 7 vises det til Schage Eiendoms nettside for prosjektet: http://www.s7.no

Ellers kan man finne informasjon på de følgende nettsidene:

Vedal Entreprenør: https://www.vedal.no/prosjekt/stortorvet-7/

DARK Arkitekter: https://darkarkitekter.no/projects/stortorvet7