Stenging av vann – oppdatering

Grunnet sykdom hos Vann- og avløpsetaten må vi dessverre utsette omkoblingen av vann i Nedre Slottsgate med ett døgn.

Nytt tidspunkt for stenging av vann vil bli fredag 9. desember kl. 08:30 – 12:30.

Viser ellers til informasjon i forrige innlegg på nettsiden med mer informasjon.