Støyende arbeider

Bydelsoverlegen for St. Hanshaugen har godkjent prosjektets søknad om støyende arbeider for hele prosjektets byggetid. Se kontaktinfo under «Kontakt» ved spørsmål.