Riving av hulldekker

Mandag 19. oktober vil vi starte med riving av eksisterende hulldekker i Nedre Slottsgate. Disse måler omtrent 10 meter x 1,5 meter og vil heises fra den eksisterende bygningsmassen over på lastebiler i den nordre delen av Nedre Slottsgate, altså nærmest Grensen. Disse lastebilene vil plasseres på innsiden av våre byggegjerder.

Selve løftet vil også foregå på innsiden av våre byggegjerder, og det vil ikke oppstå noen fare for naboer eller forbipasserende i forbindelse med disse operasjonene. Elementene vil altså styres slik at de aldri vil bli hengende over offentlig tilgjengelig areal. Likevel ser vi at det kan se skremmende ut med såpass store elementer høyt oppe i luften for forbipasserende, og for å kompensere for dette, vil vi ha ansatte utenfor byggegjerdene våre som sørger for at publikum holder avstand til gjerdene.

Vår høyeste prioritet i alt arbeid er sikkerhet, og vi ønsker derfor å gjøre det vi kan for at både selve byggeplassen vår og området rundt skal oppleves som trygt. Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom dere skulle ha innspill til hvordan disse operasjonene utføres. Kontaktinfo finnes her: https://www.s7-rehab.no/kontakt/