Riving av taket i Nedre Slottsgate 12

Det er planlagt oppstart av riving av taket i Nedre Slottsgate 12 i uke 25, altså fom. 21.06.21. Den første delen omfatter riving av mykere materialer som trevirke og tekking. Den andre delen, riving av selve betongtaket, starter i begynnelsen av juli og ventes å skape en del støy ut mot Nedre Slottsgate.

Ved sterkt støyende arbeider er vi pålagt minimum en times pause per dag så lenge arbeidene pågår mellom kl. 08 – 17. Dersom de sterkt støyende arbeidene varer lengre enn dette per dag, er vi pålagt to pauser á en klokketime per dag.

Pausene for sterkt støyende arbeider er klokken:

  • 11:00 – 12:00
  • 15:00 – 16:00 (kun ved sterkt støyende arbeid lengre enn kl. 08 – 17)

Vi har et høyt fokus på å overholde disse pausene av hensyn til våre naboer. Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom det skulle være spørsmål.

Vi ønsker alle en god sommer!

Riving av takoppbygg og utvidet arbeidstid

Arbeidet på Stortorvet 7 går for tiden som planlagt, og fremdriftsplanen følges. Rivingen av hulldekker og andre betongelementer med tilhørende utheising har fungert fint i henhold til planlagt utførelse.

Vi er nå i gang med å rive takoppbygget på Lamellbygget, altså kvartalets hovedbygning vendt mot selve Stortorvet. Disse elementene består i hovedsak av tekniske installasjoner som heises ut og mellomlagres på riggområdet vårt i Nedre Slottsgate, i likhet med de nevnte hulldekkene, før de transporteres bort fra byggeplassen.

Arbeidstiden på byggeplassen utvides også, noe som medfører at den nå er åpen og i drift på hverdager fra 07:00 – 22:00.

Dersom du har spørsmål, finner du kontaktinformasjon til prosjektledelsen under fanen «Byggeplassinformasjon».

Riving av hulldekker

Mandag 19. oktober vil vi starte med riving av eksisterende hulldekker i Nedre Slottsgate. Disse måler omtrent 10 meter x 1,5 meter og vil heises fra den eksisterende bygningsmassen over på lastebiler i den nordre delen av Nedre Slottsgate, altså nærmest Grensen. Disse lastebilene vil plasseres på innsiden av våre byggegjerder.

Selve løftet vil også foregå på innsiden av våre byggegjerder, og det vil ikke oppstå noen fare for naboer eller forbipasserende i forbindelse med disse operasjonene. Elementene vil altså styres slik at de aldri vil bli hengende over offentlig tilgjengelig areal. Likevel ser vi at det kan se skremmende ut med såpass store elementer høyt oppe i luften for forbipasserende, og for å kompensere for dette, vil vi ha ansatte utenfor byggegjerdene våre som sørger for at publikum holder avstand til gjerdene.

Vår høyeste prioritet i alt arbeid er sikkerhet, og vi ønsker derfor å gjøre det vi kan for at både selve byggeplassen vår og området rundt skal oppleves som trygt. Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom dere skulle ha innspill til hvordan disse operasjonene utføres. Kontaktinfo finnes her: https://www.s7-rehab.no/kontakt/

Tårnkran og konstruktiv riving

Prosjektets tårnkran vil reises gjennom helgen 9. – 12. oktober, noe som medfører at selve Stortorvet samt Kongens gate mellom Grensen og Karl Johans gate vil stenges i deler av dette tidsrommet. Årsaken til at området må sperres av er at kranens utligger må bygges etappevis utover torget. Av sikkerhetsmessige årsaker vil også trikken stanses store deler av lørdag 10. oktober og hele søndag 11. oktober, og det vil derfor settes inn buss for trikk. Tårnkranens plassering kan sees ut fra riggplanen, https://www.s7-rehab.no/byggeplassomrade/.

Sperringen av Kongens gate og Stortorvet vil merkes tydelig med gjerder, og det vil være arbeidsvakter på stedet hele tiden mens arbeidene foregår. Torget vil være stengt fredag ettermiddag til mandag formiddag, mens Kongens gate mellom Grensen og Karl Johans gate vil være stengt de følgende tidspunktene:

– Lørdag 10.10.20 kl. 01:30 – 10:00
– Søndag 11.10.20 kl. 01:30 – mandag 12.10.20 kl. 04:30

I løpet av de kommende dagene vil også konstruktiv riving samt innvendige pelearbeider starte. Dette vil i hovedsak foregå inne i selve kvartalet og i kjelleren, altså ikke ut mot offentlig tilgjengelige områder. Det ventes derfor ikke at naboer vil forstyrres av disse arbeidene, selv om det kan tenkes at noe dunking vil høres i forbindelse med pelearbeidene i kjelleren. Det er også mulig at støy kan oppstå knyttet til rivingen.

Vi takker på forhånd for tålmodigheten knyttet til arbeidene og vil beklage ulempene det eventuelt måtte påføre naboer.

Oppstart byggeplass

Mandag 17.08.20 startet Vedal Entreprenør med opprigging av byggegjerder rundt hele kvartalet, og denne jobben vil pågå hver natt frem til fredag 21.08.20. Det ventes at jobben med oppføringen av riggområdet vil være ferdig i løpet av uke 35, altså fredag 28.08.20.

De neste ukene vil byggeprosjektet starte opp gradvis. Innvendig lettriving og miljøsanering har allerede startet opp, og vil fortsette fremover. Det vil også starte arbeid knyttet til omkringliggende infrastruktur av typen grunn, elektro og fundamentering. Fra og med oktober vil prosjektet sette i gang for fullt, og følgende arbeider vil da starte opp:

– Konstruktiv riving

– Betongarbeider og konstruktiv gjenoppbygging ifm. riving

– Grunn og fundamenteringsarbeider

Spesielt støyende arbeider, eller arbeider som generelt kan være til bry for prosjektets naboer vil varsles på denne nettsiden i forkant.

Det er også fylt inn informasjon på alle under-sider her på informasjonsnettsiden for byggeprosjektet Stortorvet 7. Her vil du eksempelvis finne riggplan (kart over byggeplassområdet) og kontaktinfo under fanen «Byggeplassinformasjon».

Interessenter som ønsker å holdes oppdatert fortløpende oppfordres til å registrere seg under «Abonner på oppdateringer» øverst til høyre på denne siden. Man vil da motta en e-post for hver gang et innlegg publiseres.