Røyktest

Det er planlagt en røyktest i flere ventilasjonskanaler på Stortorvet 7 på førstkommende fredag 18. desember mellom kl. 10 – 12.

Dette innebærer at det vil pumpes store mengder røyk inn i ventilasjonskanalene, og røyken kan med stor sannsynlighet ende opp ute i dagen. Dersom det observeres røyk omkring byggeplassen i det oppgitte tidsrommet, vil den med all sannsynlighet stamme fra vår røyktest som ikke medfører noen fare.