Tårnkran og konstruktiv riving

Prosjektets tårnkran vil reises gjennom helgen 9. – 12. oktober, noe som medfører at selve Stortorvet samt Kongens gate mellom Grensen og Karl Johans gate vil stenges i deler av dette tidsrommet. Årsaken til at området må sperres av er at kranens utligger må bygges etappevis utover torget. Av sikkerhetsmessige årsaker vil også trikken stanses store deler av lørdag 10. oktober og hele søndag 11. oktober, og det vil derfor settes inn buss for trikk. Tårnkranens plassering kan sees ut fra riggplanen, https://www.s7-rehab.no/byggeplassomrade/.

Sperringen av Kongens gate og Stortorvet vil merkes tydelig med gjerder, og det vil være arbeidsvakter på stedet hele tiden mens arbeidene foregår. Torget vil være stengt fredag ettermiddag til mandag formiddag, mens Kongens gate mellom Grensen og Karl Johans gate vil være stengt de følgende tidspunktene:

– Lørdag 10.10.20 kl. 01:30 – 10:00
– Søndag 11.10.20 kl. 01:30 – mandag 12.10.20 kl. 04:30

I løpet av de kommende dagene vil også konstruktiv riving samt innvendige pelearbeider starte. Dette vil i hovedsak foregå inne i selve kvartalet og i kjelleren, altså ikke ut mot offentlig tilgjengelige områder. Det ventes derfor ikke at naboer vil forstyrres av disse arbeidene, selv om det kan tenkes at noe dunking vil høres i forbindelse med pelearbeidene i kjelleren. Det er også mulig at støy kan oppstå knyttet til rivingen.

Vi takker på forhånd for tålmodigheten knyttet til arbeidene og vil beklage ulempene det eventuelt måtte påføre naboer.

Oppstart byggeplass

Mandag 17.08.20 startet Vedal Entreprenør med opprigging av byggegjerder rundt hele kvartalet, og denne jobben vil pågå hver natt frem til fredag 21.08.20. Det ventes at jobben med oppføringen av riggområdet vil være ferdig i løpet av uke 35, altså fredag 28.08.20.

De neste ukene vil byggeprosjektet starte opp gradvis. Innvendig lettriving og miljøsanering har allerede startet opp, og vil fortsette fremover. Det vil også starte arbeid knyttet til omkringliggende infrastruktur av typen grunn, elektro og fundamentering. Fra og med oktober vil prosjektet sette i gang for fullt, og følgende arbeider vil da starte opp:

– Konstruktiv riving

– Betongarbeider og konstruktiv gjenoppbygging ifm. riving

– Grunn og fundamenteringsarbeider

Spesielt støyende arbeider, eller arbeider som generelt kan være til bry for prosjektets naboer vil varsles på denne nettsiden i forkant.

Det er også fylt inn informasjon på alle under-sider her på informasjonsnettsiden for byggeprosjektet Stortorvet 7. Her vil du eksempelvis finne riggplan (kart over byggeplassområdet) og kontaktinfo under fanen «Byggeplassinformasjon».

Interessenter som ønsker å holdes oppdatert fortløpende oppfordres til å registrere seg under «Abonner på oppdateringer» øverst til høyre på denne siden. Man vil da motta en e-post for hver gang et innlegg publiseres.